Berita islam terkini

Inilah Tiga Dzikir Para Malaikat,ulama dan cendikia,Sebarkan


Al Habib Ali bin Hasan al Athas Shahibul Masyhad ra berkata :

Ada tiga dzikir yg tidak selayaknya ditinggalkan oleh orang yang berakal sebab memiliki banyak manfaat,baik yg bersifat duniawi maupun ukhrawi.

http://www.umatnabi.com/2016/10/inilah-tiga-dzikir-para-malaikatulama.html


Tiga dzikir itu adalah :

1. Dzikir Pertama

Membaca seratus kali bacaan ini setelah melaksanakan Shalat Sunnah Qabliyah Shubuh dan sebelum Shalat Shubuh :

سُب�'حَانَ اللهِ وَبِحَم�'دِهِ سُب�'حَانَ اللهِ ال�'عَظِي�'مِ ،أَس�'تَغ�'فِرُاللهَ

Subhanallah wabihamdihi Subhanallahil Adzim Astaghfirullah

Maha Suci Allah dengan Memuji kepadanya dan Maha Suci Allah Yg Maha agung.Aku memohonkan ampun kepada Allah.

Ini adalah Istigfarnya para malaikat.

2. Dzikir Kedua

Hendaknya ia membaca seratus kali bacaan di bawah ini setelah Shalat Dzuhur :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ال�'مَلِكُ ال�'حَقُّ ال�'مُبِي�'ن

Lailahaillallahul Malikul Haqqul Mubin

Tiada Tuhan selain Allah,Yg Maharaja Maha benar dan Maha Menjelaskan

Rasuullah SAW bersabda :

من قال في كل يوم مئة مرة لاإله إلا الله الملك الحق المبين كان له آمانا من الفقر وأنس من وحشة القبر

Siapa yg setiap hari membaca seratus kali Lailaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin maka itu akan menjadikanya aman dari kefakiran.Dan itu akan menjadi teman yg akan menemaninya dalam keasingan kubur.

3. Dzikir Ketiga

Hendaknya ia membaca sebelum tidur :

Subhanallah (Maha Suci Allah) tiga puluh tiga kali

Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) tiga puluh tiga kali,dan

Allahu Akbar(Allah Mahabesar)Tiga puluh empat kali.

Lalu membaca

لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَح�'دَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ ال�'مُل�'كُ وَلَهُ ال�'حَم�'دُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي�'ءٍ قَدِير

Lailahaillallahu wahdahu la syarika lah.Lahul mulku walahul hamdu waHuwa `ala kulli Syaiin Qadir

Tiada Tuhan selain Allah Yg Mahaesa dan tidak ada serikat baginya.Baginya kerajaan dan baginya segala puji dan DIA Mahakuasa atas segala sesuatu

Dzikir ini adalah yg dzikir yg diajarkan oleh Nabi SAW kepada putrinya Sayidah Fatimah az Zahra dan Sayidina Ali Karromallahu wajhah.

Sebagian ulama mengatakan bahwa dzikir ini memiliki rahasia yg mengagumkan.Dan sebagian lagi mengatakan dzikir ini bagaikan vitamin dan nutrisi yang dapat memulihkan stamina setelah habis terkuras setelah beraktivitas di siang hari.
Baca Juga:Khidir dan Musa Dalam Perspektif Sufi

Semoga Allah memberikan Taufiq kepada kita semua untuk mengamalkan apa yg disukai oleh Allah dan Rasulnya.

Join Telegram : @ilmusedikit 

Inilah Tiga Dzikir Para Malaikat,ulama dan cendikia,Sebarkan Rating: 4.5 Posted by: Rahmi Fajri