Berita islam terkini

17 hadis kriteria istri solehah

17 hadis kriteria istri solehah


Bismillah,,siapa yang mau jadi wanita shaleha atau istri shaleha,mungkin bagi sahabat muslimah dapat menilai diri sendiri,melihat diri apakah ada kriteria 17 hadis kriteria istri solehah

diantaranya:

1. Taat Beragama

Perempuan itu dikawini atas empat perkara, yaitu: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi,pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. (HR Bukhari dan Muslim)

2. Penyabar

Barangsiapa yang diuji oleh anak-anak perempuannya lalu dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. (Siti Aisyah ra)

3. Amanah

Oleh sebab itu, perempuan yang shalehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara (dirinya dan harta suami) ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah (menyuruh) memeliharanya. (QS An-Nisaa' : 34)

Sebaik-baik istri yaitu yang meyenangkanmu ketika kamu lihat; taat kepadamu ketika kamu suruh, menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu pergi. (HR Thabarani, Riwayat 'Abdullah bin Salam)

4. Besar Cintanya

Sesungguhnya perempuan yang terbaik di antara kamu ialah yang subur dan besar cintanya. (HR Thusy)

Doa perempuan itu lebih makhbul daripada lelaki karena sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW akan hal tersebut, jawab baginda , ” Ibu lebih penyayang daripada bapak dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia.”

5. Bukan Pencemburu Buta

Seorang perempuan tidak boleh meminta suaminya menceraikan istrinya (yang lain) supaya berkecukupan tempat makannya (nafkahnya). (HR Tirmidzi, Riwayat Abu Hurairah)

6. Patuh dan Taat

Sesungguhnya perempuan yang terbaik di antara kamu ialah yang subur, besar cintanya, teguh memegang rahasia, tabah menderita, mengurus keluarganya, patuh terhadap suaminya, pesolek bagi suaminya, membentengi dirinya dari laki-laki lain, mau mendengar ucapan suami dan menaati perintahnya, dan bila bersendirian dengan suaminya ia pasrahkan dirinya pada kehendak suaminya, serta tidak berlaku dingin kepada suaminya. (HR Thusy)

Perempuan yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutuplah pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu surga. Masuklah dari mana saja pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.

7. Menyayangi Anak Kecil

Perempuan Quraisy yang terbaik yaitu yang besar kasih sayangnya kepada anak kecil. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Apabila semalaman seorang ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah SWT memberinya pahala seperti memerdekakan 70 orang hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah SWT

8. Tabah Menderita

Sesungguhnya perempuan yang terbaik di antara kamu ialah yang subur, besar cintanya, teguh memegang rahasia, tabah menderita mengurus keluarganya. (HR Thusy)

9. Memikat Hati

Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya serta taat kepada suaminya, masuklah dia dari pintu surga mana saja yang dikehendakinya.

10. Perangai dan Kata-katanya Menyenangkan

"... istri yang kalau engkau lihat, menjengkelkanmu, ucapannya menyakiti kamu, dan kalau engkau pergi, engkau merasa tidak percaya bahwa ia dapat menjaga dirinya dan hartamu... (HR Ahmad. Hadits yang semakna dengan ini riwayat oleh Thabarani, Bazzar dan Hakim)

11. Senang Bersilahturahmi

Barangsiapa membawa hadiah (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya) maka pahalanya seperti melakukan amalan bersedekah. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki.

12. Pandai Menyimpan Rahasia

Sesungguhnya perempuan yang terbaik di antara kamu ialah yang subur, besar cintanya, teguh memegang rahasia. (HR Thusy)

13. Hemat

Perempuan Quraisy yang terbaik yaitu yang besar kasih sayangnya kepada anak kecil dan pandai mengurus harta suaminya yang sedikit. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah SWT memasukkan dia ke dalam surga terlebih dahulu daripada suaminya (10,000 tahun).

14. Tidak Materialistis

Ada empat perkara, siapa mendapatkannya berarti kebaikan dunia dan akhirat, yaitu hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan perempuan yang mau dikawini bukan bermaksud menjerumuskan (suaminya) ke dalam perbuatan maksiat dan bukan menginginkan hartanya. (HR Thabarani, Hadits Hasan, Riwayat Ibnu 'Abbas ra)

Sesungguhnya perempuan yang membawa berkah yaitu, bilamana ia mudah dilamar, murah maskawinnya, dan subur peranakannya. (HR Ibnu Hibban, Hakim, dan lain-lain, Riwayat Siti 'Aisyah ra).

15. Tidak Bersolek (selain untuk suaminya)

Perempuan-perempuan yang gemar minta cerai, perempuan-perempuan pesolek (di luar rumah) adalah perempuan-perempuan munafik. (HR Abu Nu'aim)

16. Tidak Memakai Parfum (selain untuk suaminya)

Jika seorang perempuan mengenakan parfum, lalu ia melewati sekelompok manusia agar mereka mencium bau wanginya, maka ia adalah begini dan begitu. Rasulullah saw, telah berkata dengan perkataan yang sangat keras. Dan dalam sebagian lafadz disebutkan "Maka perempuan itu adalah pelacur.” (HR. Abu Daud, Turmudzi dan Nasāi; HASAN SHAHIH)

17. Tidak Memakai Perhiasan (selain untuk suaminya)

Tiga orang yang tidak perlu kamu tanyakan tentang mereka; Laki-laki yang memisahkan diri dari jama'ah dan ia berselisih dengan pemimpinnya, lalu ia meninggal sebelum selesai perselisihan tersebut; Seorang budak (laki-laki atau perempuan) yang menentang tuannya, lalu ia meninggal; Seorang perempuan yang ketika suaminya pergi padahal kebutuhan hidupnya di dunia telah di cukupi, kemudian ia bertabarruj, maka kamu tidak perlu lagi menanyakan tentang mereka. (HR. Ahmad, Hakim dan Bukhari dalam kitab al-adāb al-mufrad; SHAHIH, Riwayat Fadhalah bin 'Ubaid ra).

Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich

Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita sholihah.Wallahu'alam bisshawab

17 hadis kriteria istri solehah Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah