Berita islam terkini

Tiga Golongan Manusia yang Tidak Akan Masuk Surga


Tiga Golongan Manusia yang Tidak Akan Masuk Surga
Hadist Nabi Tiga Golongan Manusia yang Tidak Akan Masuk Surga

Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji bagi ALLAH Subhanahu wata'ala tuhan semesta alam,dan salawat salam kepada rasul janjungan kita nabi muhammad sallallahu'alaihi wasallam,kita mulia karena umat nabi akhir zaman,dan senantiasa selalu bertaqwa kepada Allah dan menjauhi laranganNYa,dan menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada ALLAH dalam setiap keadaan,dan kita akan menghadapNYa,karena yang paling dekat itu,mati,semoga kita tidak meninggal dalam keadaan berbuat dosa,kerena itu yang paling kita takutkan.
Sabda Rasulullah saw. : “Ada tiga orang yang tidak akan Allah masukkan kedalam surga : Pecandu khamr (Peminum minuman keras), orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan Ad-Dayyus, yakni laki-laki yang membiarkan isterinya berbuat serong”. (HR.Ahmad)

Dalam Hadits diatas Rasulullah saw. menerangkan tentang adanaya tiga golongan orang yang diharamkan oleh Allah masuk kedalam surgaNya yaitu :

1. Meminum minuman keras.
Sebab diharamkannya minum minuman keras, adalah karena banyaknya bahaya atau mudharat yang ditimbulkannya.Seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras dapat membahayakan orang lain, dan disamping itu pula akibat perbuatan itu dapat menghilangkan akal pikiran sehingga ia tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti sholat.

2. Durhaka Kepada Orang Tua.
Durhaka kepada orang tua artinya tidak mau berbakti kepadanya. Dalam sebuah buku yang berjudul “al-Kabair” yang dikarang oleh ulama kenamaan bernama Adz-Dzahabi disebutkan, bahwa berbakti kepada kedua orang tua mencakup tiga hal yakni : menaati perintahnya yang benar, menjaga amanah yang dipercayakan mereka, dan memperhatikan kebutuhan mereka dan membahagiakan keduanya. Sedangkan bila mereka telah tiada, hanya dengan do’a yang bisa membahagiakan mereka itupun harus didukung oleh kesholehan si anak baru do’a bisa diterima.

3. Ad-Dayyus
Suami yang dayyus adalah suami yang tidak memperdulikan busana yang dikenakan isterinya apakah telah memenuhi syarat penutup aurat seperti busana muslimah, atau mengenakan jilbab.

Juga termasuk suami yang dayyus apabila membiarkan isterinya bergaul dan berbicara dengan lelaki yang bukan muhrim tanpa kepentingan yang betul-betul mendatangkan kemashlahatan dan urusan yang benar-benar pokok. Dan termasuk pula suami yang dayyus apabila tidak mencegah atau tidak perduli dan tidak berusaha untuk memperbaiki keluarganya apabila melakukan suatu perbuatan menyimpang dari ajaran agama.

Ketiga golongan diatas merupakan gambaran tentang manusia yang sangat jauh dari syurga dan sangat dekat dengan nereka.

Maka oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa berupaya dan berusaha agar tidak termasuk salah satu dari mereka dengan berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Naudzubillah..
InsyaAllah Kita Terhindar Dari Sifat Diatas Dan InsyaAllah Kita Termasuk Golongan Yang Diberikan Kenikmatan Syurga...Aamiin

Tiga Golongan Manusia yang Tidak Akan Masuk Surga Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah