Berita islam terkini

Wanginya Tubuh Rasulullah dan Kelembutan Usapan Tangannya

Wanginya Tubuh Rasulullah dan Kelembutan Usapan Tangannya Shahih Muslim : " Wanginya Tubuh Rasulullah dan Kelembutan Usapan Tangannya "

1575- Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa ceria dan keringatnya bagai kilau mutiara. Apabila beliau berjalan, maka langkahnya terayun tegap. Sutera yang pernah saya sentuh tidak ada yang lebih halus dari pada telapak tangan beliau.Minyak misik dan minyak ambar yang pernah saya cium, tidak ada yang melebihi semerbak wanginya badan beliau." {Muslim 7/81}

1576- Dari Jabir bin Samurah RA, dia berkata, "Saya pernah ikut melaksanakan shalat bersama Rasulullah. Setelah itu, beliau keluar untuk menemui istrinya dan saya pun turut menyertainya. Kemudian beliau disambut oleh beberapa anak kecil dan beliaupun segera mengusap kedua pipi mereka secara bergantian."Jabir berkata, "Rasulullah pun mengusap pipi saya dan saya merasakan tangan beliau yang dingin dan harum seolah-olah baru keluar dari tempat minyak wangi." {Muslim 7/80-81}

" Keringat Rasulullah dalam Cuaca Dingin Ketika Menerima Wahyu "

1577- Dari Aisyah RA, dia berkata, "Di pagi hari yang dingin, wahyu turun kepada Rasulullah SAW dan dahi beliau mengucurkan keringat." {Muslim 7/82}

1578- Dari Aisyah RA, bahwa Al Harits bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana wahyu datang kepada engkau wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Itulah wahyu yang paling berat bagiku. Tak lama kemudian wahyu itu usai sedangkan aku pun memahaminya. Terkadang ada malaikat yang menyerupai seorang laki-laki dan akupun memahami apa yang dikatakannya." {Muslim 7/82}

" Wanginya Keringat Rasulullah SAW "

1579- Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah datang berkunjung ke rumah kami. Kemudian beliau tidur sebentar {Kailulah} di rumah kami hingga berkeringat. Lalu ibu saya mengambil sebuah botol dan berupaya memasukkan keringat Rasulullah itu ke dalam botol tersebut. Tiba-tiba Rasulullah terjaga sambil berkata kepada ibu saya, "Hai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan terhap diriku?" Ibu saya menjawab, "Kami hanya mengambil keringat engkau untuk kami jadikan wewangian kami." Keringat beliau merupakan salah satu wewangian yang paling harum wanginya. {Muslim 7/81}

" Mengharap Keberkahan dari Keringat Rasulullah "

1580- Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Lalu beliau tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim, ketika ia sedang tidak berda di rumah." Anas berkata, "Pada suatu hari, Rasulullah SAW datang ke rumah kami dan tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim disuruh pulang dan diberitahu bahwsanya Rasulullah SAW sedang tidur di atas tempat tidurnya." Anas berkata, "Ketika Ummu Sulaim tiba di rumahnya, Rasulullah SAW telah berkeringat dan keringat beliau tergenang di atas sehelai tikar kulit di tempat tidur. Ummu Sulain segera membuka tasnya dan mengusap keringat Rasulullah dengan sapu tangannya kemudian diperas ke dalam botol. Tiba-tiba Rasulullah terbangun dan terkejut seraya bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan hai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab, "Ya Rasulullah, kami mengharap keberkahan keringat engkau untuk anak-anak kami." Rasulullah bersabda, "Kamu benar hai Ummu Sulaim!" {Muslim 7/81-82}

Wanginya Tubuh Rasulullah dan Kelembutan Usapan Tangannya Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah