Berita islam terkini

kisah Nabi Ishaq 'alaihisalam

KISAH NABI ISHAQ 'ALAIHISALAM
Nabi Ishaq 'alaihisalam Yaitu putera nabi Ibrahim dari isterinya Sarah,sedang Nabi Ismail adalah puteranya dari Hajr,dayang yang diterimanya sebagai hadiah dari Raja Namrud.

Tentang Nabi Ishaq ini tidak dikisahkan dalan Al-Quran kecuali dalam beberapa ayat di antaranya adalah ayat 69 sehingga 74 dari surah Hud,seperti berikut:
" Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami {malaikat-malaikat} telah datang kepada Ibrahim membawa khabar gembira mereka mengucapkan "selamat".Ibrahim menjawab:"Selamatlah" maka tidak lama kemudian Ibrahim menjamukan daging anak sapi yang dipanggang.70.Mak tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya,Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka,dan merasa takut kepada mereka.malaikat itu berkata"Janagan kamu takut sesungguhnya kami adalah {malaikat-malaikat} yang diuts untuk kaum Luth." 71.dan isterinya berdiri di sampingnya lalu di tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira akan {kelahiran} Ishaq dan sesudah Ishaq {lahir pula} Ya'qup.72.Isterinya berkata "sungguh menghairankan apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua juga?Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. 73.Para malaikat itu berkata"Apakah kamu merasa hairan tentang ketetapan Allah? {itu adalah} rahmat Allah dan keberkatan-Nya dicurahkan atas kamu hai ahlulbait! sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. 74.Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya dia pun bersoal jawab dengan {malaikat-malaikat} Kami tentang kaum Luth." { Hud : 69 ~ 74 }


 http://sunnahsunni.blogspot.com/2014/10/kisah-nabi-ishaq-alaihisalam.html

Selain ayat-ayat yang tersebut di atas yang membawa berita akan lahirnya Nabi Ishaq drp kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia yang menurut sementara riwayat bahwa usianya pada waktu itu sudah mencapai sembilan puluh tahun,terdapat beberapa ayat yang menetapkan kenabiannya di antaranya ialah ayat 49 surah "Maryam" sebagai berikut:
" Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang meerka sembah selain Allah Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qup.Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi."

Dan ayat 112 dan 113 surah "Ash-Shaffaat" sebagai berikut :
" 112. Dan Kami dia khabar gembira dengan {kelahiran} Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh.113.Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq.Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada {pula} yang zalim terhadap dirinya dengan nyata."


Pada saat yang bersamaan, istri Nabi Ibrahim mendengar pembicaraan antara malaikat dengan Nabi Ibrahim.Ia pun datang menghampiri mereka dengan keheranan terhadap kabar yang mereka bawa.Ia bingung bagaimana mungkin ia akan melahirkan, padahal ia merupakan wanita yang telah tua dan juga mandul,saat itu usianya telah mencapai 90 tahun. Sementara itu suaminya juga telah berusia lanjut.Hal tersebut juga tertulis dalam Al Qur an yang berbunyi sebagai berikut
Istri berkata :“Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua,dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh” (Qs.11 :72)
Maka malaikat pun berkata;mereka berkata “Demikianlah Tuhanmu memfirmankan”, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui” (QS 51 : 30)
Mendengar berita itu,Nabi Ibrahim as pun menjadi tenang dan berbahagia,mereka sangat bersyukur kepada Allah SWT atas adanya kabar tersebut.Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al Qur an
“dan ingatlah hamba-hamba kami:Ibrahim,Ishaq,dan Ya’qub yang mempunyai perbuatan perbuatan yang besar dan ilmu ilmu yang tinggi.Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan (menganugrahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihanyang paling baik (QS : 38 : 45 – 47)
Dan yang dinanti-nantinya ternyata akan tiba.Selang beberapa waktu,maka datanglah apa yang dinantikan itu, yaitu siti sarah melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ishaq oleh Nabi Ibrahim as.Saat itu,usia Nabi Ibrahim as telah 100 tahun.Nabi Ishaq as lahir empat belas tahun setelah kelahiran Nabi ismail as
Al Qur’anul karim tidak menyebuatkan secara panjang lebar kisah Nabi isaq as,demikin pula tentang kaum yang kepada mereka diutus Nabi Ishaq.Namuun Allah memuji Nabi Ishaq as di beberapa tempat dalam al qur an, antara lain sebagai berikut :
“dan ingatlah hamba-hamba kami:Ibrahim,Ishaq,dan Ya’qub yang mempunyai perbuatan perbuatan yang besar dan ilmu ilmu yang tinggi.Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan (menganugrahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihanyang paling baik (QS : 38 : 45 – 47)

Sementara itu dalam sabdanya,Nabi Muhammad saw juga memuji Nabi Ishaq as. :
“yang mulia putera yang mulia,putera yang mulia dan putera yang mulia adalah Yusuf putera Ya’qub, putera Ishaq, putera Ibrahim” (Hr. Bukhari dan muslim)
Ahli kitab menyebutkan bahwa Nabi Ishaq as ketika menikah dengan Rafqah binti batu’il saat ayahnya yaitu ibraim as masih hidup,saat itu usianya telah mencapai 40 tahun.Dan istrinya juga sempat menjadi mandul seperti ibunya,maka Nabi Ishaq as pun berdoa memohon kepada Allah untuknya,sehingga istrinya pun hamil dan melahirkan putera kembar yang pertama bernama ‘Iishuu.Orang-orang arab menyebutnya ‘Ish; ia merupakan nenek moyang dari bangsa romawi.Yang kedua bernama Ya’qub. Disebut Ya’qub kare ia terlahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya.Putra Ishaq yang bernama Ya’qub inilah yang nantinya menjadi Nabi dan rasul Allah dan Nabi Ya’qub akan mendapat keturunan yang banyak, di antaranya Nabi yusuf as yang menjadi menjadi Nabi dan rasul.Dan dari Nabi Ishaq as inilah menurunkan Nabi-Nabi dari bani israil yang kemudian sampai pada Isa as.Setelah Nabi isa as,kemudian diakhiri dengan Nabi muhammad saw dari keturunan Nabi Ismai as.

Itulah ulasan mengenai cerita Nabi Ishaq as, tentang asal usul, kehidupan, dan kesabarannya. 


kisah Nabi Ishaq 'alaihisalam

* Ini adalah makam Ishaq ( alaihi salam ) ( kanan) dan istrinya Rifaqah ( kiri ) dan langsung di atas kuburan mereka yang berada di bawah tanah .
* Mereka berada di Masjid Khalil di Hebron,Palestina.Makam ini berada di sisi Muslim , bersama dengan Sarah ( alaihi salam ),salah satu istri dari Ebrahim( Alaihi salam ).Makam Yaqoob dan Yusuf ( Alaihi salam ) berada di sisi Yahudi.Yahudi dan Muslim yang diizinkan untuk memasuki area lain selama 10 hari tetap dalam setahun .
* Ishaq ( alaihi salam ) disebutkan dengan nama 17 kali dalam Quran .
Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita Nabi di atas. Aamiin

kisah Nabi Ishaq 'alaihisalam Rating: 4.5 Posted by: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah